Polityka prywatności

Fito Sp. z o.o., z siedzibą w Starym Sączu, przy ul. Węgierskiej 12B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894957; posiadająca NIP 7343594178; REGON 120422171; o kapitale zakładowym 100 000 pln, nr Tel. +48 530 312 888, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zwana w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby używania i ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze strony internetowej www.fitofood.pl, zwanej dalej „stroną fitofood”.

 

Administrator danych osobowych Klienta

Administratorem danych osobowych Klientów strony internetowej fitofood.pl jest Fito Sp. z o.o., z siedzibą w Starym Sączu, przy ul. Węgierskiej 12B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894957; posiadająca NIP 7343594178; REGON 120422171; o kapitale zakładowym 100 000 pln, nr Tel. +48 530 312 888, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zwana w dalszej części regulaminu "Fito".

 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe Klienta podawane są przez użytkowników strony fitofood dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych za jej pośrednictwem usług. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze strony fitofood lub określonych usług. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia oraz formularzu rejestracyjnym indywidualnego Konta Klienta.

Fito zbiera takie dane Klienta jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy. Gdy Klient zakłada indywidualne Konto Klienta na stronie fitofood może być poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: data urodzenia i numer telefonu.

 

Pliki cookies

Korzystając ze strony fitofood Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia mu wygody podczas przeglądania strony fitofood. Żadne pliki cookie wykorzystywane w witrynach internetowych Handcraft nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

fitofood wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

 

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona Strony fitofood nie wymaga ponownego logowania.

 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

 

Strona fitofood  wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

  • Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
  • Cookies trwałych - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
  • Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów.

 

 

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez fitofood w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Handcraft. Również w celu informacji Klienta o produktach, usługach i promocjach Fito oraz by dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w takim zakresie w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Fito bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). Zgoda na zapis do newslettera może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu należy wysłać na adres mailowy Fito wiadomość w temacie "Rezygnacja z newslettera" lub kliknąć w linka do wypisu z listy newsletterowej, który jest dołączany do każdej wiadomości na samym dole z dopiskiem typu "Jeżeli chcesz zrezygnować z subskrypcji, kliknij tutaj".

 

Prawo dostępu

Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera.

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Handcraft zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres Spółki Fito Sp. z o.o. ul. Węgierska 12B, 33-340 Stary Sącz.

Fito zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Utrwalanie, zabezpieczania i udostępnianie treści zawartych umów

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie fitofood www.fitofood.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów i usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres mailowy oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zamówienie wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu (faktury VAT).

 

Fito oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nie upoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Udostępnianie danych osobowych klientów osobom trzecim

Do danych osobowych zbieranych przez Fito mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fito oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony fitofood, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Fito może udostępniać zebrane  dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym takim jak: firmy kurierskie, firmy realizujące płatności w celu realizacji zamówienia Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Fito nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Fito przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Fito:
Fito Sp. z o.o.
ul. Węgierska 12B,
33-340 Stary Sącz

Lub adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Fito zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Data obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 1 Styczeń 2015